Kategóriák

Gyártók

PrestaShop

Newsletter

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó jogosult az áru átvételét követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Ebben az esetben a CSABA-COMP Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett termék árát és a rendelés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket is haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A CSABA-COMP Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba vette, a védő fóliákat eltávolította, az eszközt megbontotta. Ha az eredeti csomagolás részeit nem tudja hiánytalanul, sérüléstől mentesen visszajuttatni, akkor a termék használatba vétele miatt az elállási jog gyakorlásának a lehetőségét elutasítjuk.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet az fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy alakítottak át, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24. § értelmében a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A CSABA-COMP Kft. a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát és a szállítási költségét a fogyasztó részére.

Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogával élni szeretne, azt személyesen üzletünkben, annak nyitvatartási idejében, továbbá írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

Amennyiben postai úton kívánja jelezni elállási szándékát, akkor hivatkozását ajánlott küldeményként juttassa el címünkre, így igazolhatja, hogy a termék átvételét követő 14 napon belül kezdeményezte a vásárlástól való elállás jogának gyakorlását.

Kérjük, hogy az elállás bejelentési határidején belül nyilatkozzon a szerződéstől való elállási szándékáról. Visszaküldés esetén kérjük, hogy a terméket a hozzá tartozó csomagolással és a rendeléshez járó számla eredeti példányának és a kitöltött „Elállási nyilatkozat” csatolásával juttassa el címünkre: A CSABA-COMP Kft. 2000 Szentendre, Vasúti villasor 11.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a CSABA-COMP Kft. nem teljesít.

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.